Thép lá căn inox

Liên hệ

Với dung sai độ dầy +-1/1000 , các sản phẩm lá căn inox đảm bảo căn, chêm các khe khở của máy móc và thiết bị chính xác gần như tuyệt đối.

Các kích độ dầy: 0,01mm,0,02mm,0,03mm, 0,05mm, 01mm, 0,15mm,0,2mm

Các kích thước bản rộng : 150mm, 200mm , 250mm, 400mm